Úradná tabuľa ÚJD SR

823-2021

č. konania: 823-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 22.02.2020

dátum ukončenia konania: 30.03.2021

dátum aktualizácie: 18.10.2021

Prílohy:

823-2021_SpravneKonanie_823-2021_Formulár o zverejnen SpK 823-2021.002.pdf
823-2021_L1896_2021_320_KuJa_OnEv .pdf
823-2021_žiadosť SE_2021_006467_Ga_anonym .pdf
823-2021_Rozhodnutie_103_2021_R353_2020.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023