Úradná tabuľa ÚJD SR

773-2021

č. konania: 773-2021

účastník konania: FNsP Banská Bystrica

dátum začiatku konania: 28.10.2020

dátum ukončenia konania: 09.12.2020

dátum aktualizácie: 20.10.2021

Prílohy:

773-2021_SpravneKonanie_773-2021_SPK_773-2021.pdf
773-2021_Rozhodnutie_307_2020_R307_2020_MuLy_VaJu.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023