Úradná tabuľa ÚJD SR

770-2021

č. konania: 770-2021

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 27.10.2020

dátum ukončenia konania: 11.06.2021

dátum aktualizácie: 20.10.2021

Prílohy:

770-2021_SpravneKonanie_770-2021_770-2021_zverejňovanie SK_ukončenie.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022