Úradná tabuľa ÚJD SR

747-2021

č. konania: 747-2021

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 14.10.2020

dátum ukončenia konania: 07.04.2021

dátum aktualizácie: 20.10.2021

Prílohy:

747-2021_SpravneKonanie_747-2021_7086_2020_Zmena LaP bezp. vyraďovania A1-skončenie SpK- právoplatné.002.pdf
747-2021_Rozhodnutie_74_2021_R74_2021.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022