Úradná tabuľa ÚJD SR

740-2021

č. konania: 740-2021

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 12.10.2020

dátum ukončenia konania: 10.02.2021

dátum aktualizácie: 21.10.2021

Prílohy:

740-2021_SpravneKonanie_740-2021_zverejnenie_informacii - 740-2021 (2961-2020).pdf
740-2021_SE_2020_050368_Ďu - anonymizovaná.pdf
740-2021_R316_2020_320_GrOt.pdf
740-2021_list SE_2020_063407_Ďu - anonymizovaná.pdf
740-2021_Rozhodnutie_12_2021_R12_2021_GrOt.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023