Úradná tabuľa ÚJD SR

735-2021

č. konania: 735-2021

účastník konania: STU Bratislava

dátum začiatku konania: 08.10.2020

dátum ukončenia konania: 13.09.2021

dátum aktualizácie: 20.10.2021

Prílohy:

735-2021_SpravneKonanie_735-2021_735-2021_rev04.pdf
735-2021_Sken Anonymizovaná žiadosť SpK 735-2021.pdf
735-2021_Rozhodnutie_241_2021_R_241_2021_STU FCHPT.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023