Úradná tabuľa ÚJD SR

721-2023

č. konania: 721-2023

č. rozhodnutia: 181/2022

účastník konania: DMS

dátum začiatku konania: 31.05.2022

dátum ukončenia konania: 14.07.2022

dátum aktualizácie: 18.07.2022

Prílohy:

721-2023_SpravneKonanie_721-2023_FoZ SpK0_02_2441_2022_DMS rev. 2.pdf
721-2023_Anonymizovana ziadost k SpK 2441-2022.pdf
721-2023_Rozhodnutie_181_2022_Roz 181_2022 DMS.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023