Úradná tabuľa ÚJD SR

720-2023

č. konania: 720-2023

č. rozhodnutia: 185/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 31.05.2022

dátum ukončenia konania: 29.07.2022

dátum aktualizácie: 01.08.2022

Prílohy:

720-2023_SpravneKonanie_720-2023_FoZ SpK0_02_2440_2022_SE.pdf
720-2023_4066_2022 žiadosť.pdf
720-2023_Rozhodnutie_185_2022_RZ1852022 vybielené.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023