Úradná tabuľa ÚJD SR

704-2021

č. konania: 704-2021

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 23.09.2020

dátum ukončenia konania: 15.06.2021

dátum aktualizácie: 20.10.2021

Prílohy:

704-2021_SpravneKonanie_704-2021_Formulár rev. 05 UJD SR 704-2021(UJD SR 2817-2020) .002.pdf
704-2021_L_6755_2020_320_CUET.pdf
704-2021_L_6755_2020_320_žiadosť CUET.pdf
704-2021_Rozhodnutie_140_2021_R140_2021_KuJa_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022