Úradná tabuľa ÚJD SR

694-2021

č. konania: 694-2021

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 16.09.2020

dátum ukončenia konania: 07.07.2021

dátum aktualizácie: 20.10.2021

Prílohy:

694-2021_SpravneKonanie_694-2021_Zverejňovanie informácií o SK_694-2021_rev. 02 zo dňa 14.07.2021_ukončenie SpK.002.pdf
694-2021_Rozhodnutie_162_2021_Anonymizované rozhodnutie č. 162_2021_pred NPaV .002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022