Úradná tabuľa ÚJD SR

638-2021

č. konania: 638-2021

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 28.07.2020

dátum ukončenia konania: 05.06.2021

dátum aktualizácie: 20.10.2021

Prílohy:

638-2021_SpravneKonanie_638-2021_Formulár na zverejnenie SpK 638-2021 rev.05.002.pdf
638-2021_Oznámenie o začatí konania UJD SR 2446-2020_UPVS.pdf
638-2021_Žiadosť k UJD SR 2446-2020-UPVS.pdf
638-2021_Rozhodnutie_76_2021_R 76_2021 - anonymizované + informácia o vyčiernení.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023