Úradná tabuľa ÚJD SR

633-2021

č. konania: 633-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 17.07.2020

dátum ukončenia konania: 07.08.2021

dátum aktualizácie: 18.10.2021

Prílohy:

633-2021_SpravneKonanie_633-2021_Formulár o zverejnení SpK_UJD SR 633-2021_Ukončenie SpK_rev.01.002.pdf
633-2021_Rozhodnutie_230_2021_230-2021_v03.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023