Úradná tabuľa ÚJD SR

625-2023

č. konania: 625-2023

č. rozhodnutia: 91/2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 19.01.2022

dátum ukončenia konania: 20.04.2022

dátum aktualizácie: 25.04.2022

Prílohy:

625-2023_SpravneKonanie_625-2023_Formulár o zverejnení SpK_1264_2022_02_JAVYS.pdf
625-2023_ScanZiadostiSpk_1264_2022.pdf
625-2023_Rozhodnutie_91_2022_R091_2022_Libe podpisane.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023