Úradná tabuľa ÚJD SR

608-2022

č. konania: 608-2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 15.03.2021

dátum ukončenia konania: 07.02.2022

dátum aktualizácie: 11.02.2022

Prílohy:

608-2022_SpravneKonanie_608-2022_Zverejňovanie informácií o SpK_608-2022 rev.02 zo dňa 08.02.2022_ukončenie SpK.pdf
608-2022_Anonymizovaná žiadosť k SK 1585-2021.pdf
608-2022_Rozhodnutie_8_2022_R 8_2022 schválenie PZ PK_SK.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022