Úradná tabuľa ÚJD SR

586-2021

č. konania: 586-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 04.06.2020

dátum ukončenia konania: 12.03.2021

dátum aktualizácie: 18.10.2021

Prílohy:

586-2021_scan_SE-2020-028410_anonymizovana.pdf
586-2021_Rozhodnutie_36_2021_R036_2021_podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023