Úradná tabuľa ÚJD SR

481-2021

č. konania: 481-2021

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 14.01.2020

dátum ukončenia konania: 09.03.2021

dátum aktualizácie: 20.10.2021

Prílohy:

481-2021_SpravneKonanie_481-2021_Formulár_SP UJD SR 481-2021doc.pdf
481-2021_Kópia rozkladu voči R č. 330-2020.pdf
481-2021_112 v 982 Oz IS RAO Upovedomenie o odvolaní.doc.pdf
481-2021_Rozhodnutie_330_2020_R330_2020_IS RAO.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023