Úradná tabuľa ÚJD SR

48-2021

č. konania: 48-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 23.12.2020

dátum ukončenia konania: 26.05.2021

dátum aktualizácie: 18.10.2021

Prílohy:

48-2021_SpravneKonanie_48-2021_Formulár na zverejnenie SpK 48-2021rev.04.002.pdf
48-2021_615 v 48 Preruš. SO 806-1-05 OB 3. bl. MO34 R25 .pdf
48-2021_R117_2021_EcSi_MaGa podpisane.pdf
48-2021_Rozhodnutie_117_2021_R117_2021_EcSi_MaGa podpisane.002.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022