Úradná tabuľa ÚJD SR

3889-2022

č. konania: 3889-2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 21.11.2022

dátum aktualizácie: 25.11.2022

Prílohy:

3889-2022_SpravneKonanie_3889-2022_Zv. inf. - 3889-2022_r.00.pdf
3889-2022_SE_2022_038955_16.11.2022_anonymizov.pdf

Aktualizácia: 25.11.2022