Úradná tabuľa ÚJD SR

3829-2021

č. konania: 3829-2021

č. rozhodnutia: 373/2021

účastník konania: FN Nitra

dátum začiatku konania: 02.12.2021

dátum ukončenia konania: 23.12.2021

dátum aktualizácie: 03.01.2022

Prílohy:

3829-2021_SpravneKonanie_3829-2021_SpK 3829-2021_rev02.pdf
3829-2021_Anonymizovaná žiadosť SpK 3829-2021.pdf
3829-2021_Rozhodnutie_373_2021_R_373_2021_FN Nitra.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023