Úradná tabuľa ÚJD SR

3826-2022

č. konania: 3826-2022

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 14.11.2022

dátum aktualizácie: 24.11.2022

Prílohy:

3826-2022_SpravneKonanie_3826-2022_Zverejnenie Nov00.pdf
3826-2022_30430383.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022