Úradná tabuľa ÚJD SR

3799-2021

č. konania: 3799-2021

č. rozhodnutia: 390/2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 29.11.2021

dátum ukončenia konania: 20.12.2021

dátum aktualizácie: 21.12.2021

Prílohy:

3799-2021_SpravneKonanie_3799-2021_Zverejňovanie inf. UJD SR 3799 - 2021 rev. 01.pdf
3799-2021_SE_2021_038761 - anonymizovaná.pdf
3799-2021_Rozhodnutie_390_2021_R 390_TN_final.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023