Úradná tabuľa ÚJD SR

3775-2023

č. konania: 3775-2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 10.11.2023

dátum aktualizácie: 20.11.2023

Prílohy:

3775-2023_SpravneKonanie_3775-2023_FoZ SpK_00_3775_2023_SE.pdf
3775-2023_Žiadosť_SE_3775_2023.pdf

Aktualizácia: 20.11.2023