Úradná tabuľa ÚJD SR

3774-2023

č. konania: 3774-2023

č. rozhodnutia: 407/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 13.11.2023

dátum aktualizácie: 01.12.2023

Prílohy:

3774-2023_SpravneKonanie_3774-2023_Formulár o zverejnení SpK 3774 rev. 02.pdf
3774-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_01622_013914_2023_Ďu.pdf
3774-2023_Rozhodnutie_407_2023_Rozhodnutie_407_2023.pdf

Aktualizácia: 01.12.2023