Úradná tabuľa ÚJD SR

3773-2022

č. konania: 3773-2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 09.11.2022

dátum aktualizácie: 11.11.2022

Prílohy:

3773-2022_SpravneKonanie_3773-2022_Zv. inf. - Spis č. 3773-2022_rev. 00 z 11. 11. 2022.pdf
3773-2022_SE_2022_037649 UJD 08.11.2022_anonymizov.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022