Úradná tabuľa ÚJD SR

3772-2022

č. konania: 3772-2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 09.11.2022

dátum aktualizácie: 11.11.2022

Prílohy:

3772-2022_SpravneKonanie_3772-2022_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 3772-2022 rev 00.pdf
3772-2022_UradnyList_8592_2022.pdf
3772-2022_SE_2022_036810-anonymizovaná.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022