Úradná tabuľa ÚJD SR

3751-2023

č. konania: 3751-2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 06.11.2023

dátum aktualizácie: 08.11.2023

Prílohy:

3751-2023_SpravneKonanie_3751-2023_v00_z 08112023_Formulár o zverejnení začatia SpK 3751_2023.pdf
3751-2023_anonym. žiadosť JAVYS, a. s._ev.č.9114_2023_spis 3751_2023.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023