Úradná tabuľa ÚJD SR

3732-2022

č. konania: 3732-2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 07.11.2022

dátum aktualizácie: 10.11.2022

Prílohy:

3732-2022_SpravneKonanie_3732-2022_Formulár o zverejnení SpK_ver11jan2022_UJD SR 3732-2022_Zverejnenie SpK_rev.00.pdf
3732-2022_SE_2022_037561 UJD 04.11.2022_anonymizovana.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022