Úradná tabuľa ÚJD SR

3731-2023

č. konania: 3731-2023

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 03.11.2023

dátum aktualizácie: 08.11.2023

Prílohy:

3731-2023_SpravneKonanie_3731-2023_(3) Formulár o zverejnení SpK 3731_rev.01.pdf
3731-2023_ROZHODNUTIE O PRERUŠENÍ SpK 370_2023.pdf
3731-2023_Oznámenie o začatí SpK.pdf
3731-2023_(1) SE_01592_013297_2023_Mc_ANONYM.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023