Úradná tabuľa ÚJD SR

3730-2023

č. konania: 3730-2023

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 03.11.2023

dátum aktualizácie: 10.11.2023

Prílohy:

3730-2023_SpravneKonanie_3730-2023_Formulár o zverejnení SpK 3730_ver00_Nov.2023.pdf
3730-2023_List 9219_2023_ Upovedomenie o začaťi SPK.pdf
3730-2023_Rozhodnutie č. 371_2023.pdf
3730-2023_An. žiadosť SE_01596_013322_2023_Mc.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023