Úradná tabuľa ÚJD SR

3729-2023

č. konania: 3729-2023

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 03.11.2023

dátum aktualizácie: 08.11.2023

Prílohy:

3729-2023_SpravneKonanie_3729-2023_Formulár o zverejnení SpK 3729.pdf
3729-2023_Rozhodnutie_369_2023 o prerušení SpK.pdf
3729-2023_Oznámenie o začatí SpK 3729.pdf
3729-2023_Anonym SE-01593-013291-2023-Mc.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023