Úradná tabuľa ÚJD SR

3728-2023

č. konania: 3728-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 03.11.2023

dátum aktualizácie: 01.12.2023

Prílohy:

3728-2023_SpravneKonanie_3728-2023_Zv. inf. - Spis č. 3728-2023_rev. 01 z 1.12.2023.pdf
3728-2023_Rozhodnutie_398_2023.pdf
3728-2023_SE_00082_013499_2023_UJD_02.11.2023k_anonymizov.pdf

Aktualizácia: 01.12.2023