Úradná tabuľa ÚJD SR

3727-2023

č. konania: 3727-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 03.11.2023

dátum aktualizácie: 27.11.2023

Prílohy:

3727-2023_SpravneKonanie_3727-2023_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 3727-2023 rev 01.pdf
3727-2023_Rozhodnutie_393_2023.pdf
3727-2023_9163_2023_upovedomenie o začatí SpK.pdf
3727-2023_SE_00082_013479_2023-anonymizovaná.pdf

Aktualizácia: 27.11.2023