Úradná tabuľa ÚJD SR

3726-2023

č. konania: 3726-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 03.11.2023

dátum aktualizácie: 28.11.2023

Prílohy:

3726-2023_SpravneKonanie_3726-2023_Zverejnenie ruzhodnutia o prerušeníí SpK 3726_2023rev01.pdf
3726-2023_Rozhodnutie_397_2023.pdf
3726-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_00082_013473_2023_UJD_31.10.2023.pdf

Aktualizácia: 28.11.2023