Úradná tabuľa ÚJD SR

3724-2023

č. konania: 3724-2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 31.10.2023

dátum aktualizácie: 07.11.2023

Prílohy:

3724-2023_SpravneKonanie_3724-2023_3724-2023 SpK formulár rev.00 zo dňa 07.11.2023.pdf
3724-2023_3724-2023_SpK ÚJD SR_3724-2023_ anonymizovaná žiadosť.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023