Úradná tabuľa ÚJD SR

3723-2021

č. konania: 3723-2021

č. rozhodnutia: 383/2021

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 18.11.2021

dátum ukončenia konania: 12.01.2022

dátum aktualizácie: 17.01.2022

Prílohy:

3723-2021_SpravneKonanie_3723-2021_FoZ SpK0_02_3723_2021_JAVYS.pdf
3723-2021_3723_2021_JAVYS_anonym.pdf
3723-2021_Rozhodnutie_383_2021_R383_2021_PeKl_JuVa_JAVYS.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023