Úradná tabuľa ÚJD SR

3722-2022

č. konania: 3722-2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 03.11.2022

dátum aktualizácie: 10.11.2022

Prílohy:

3722-2022_SpravneKonanie_3722-2022_3722-2022 formulár rev.00 zo dňa 10.11.2022.pdf
3722-2022_3722-2022 žiadost plan etapy V1- anonym.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022