Úradná tabuľa ÚJD SR

3714-2022

č. konania: 3714-2022

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 31.10.2022

dátum aktualizácie: 24.11.2022

Prílohy:

3714-2022_SpravneKonanie_3714-2022_Formulár o zverejnení SpK 3714 rev. 01.pdf
3714-2022_Rozhodnutie_312_2022.pdf
3714-2022_Anonymizovaná žiadosť SE_2022_037117_Mc.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022