Úradná tabuľa ÚJD SR

3708-2022

č. konania: 3708-2022

č. rozhodnutia: 309/2022

účastník konania: DMS

dátum začiatku konania: 04.11.2022

dátum aktualizácie: 23.11.2022

Prílohy:

3708-2022_SpravneKonanie_3708-2022_FoZ SpK0_00_3708_2022_DMS rev 1.pdf
3708-2022_Anonymizovana ziadost k SpK 3708-2022.pdf
3708-2022_Rozhodnutie_309_2022_Roz 309_2022 DMS.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022