Úradná tabuľa ÚJD SR

3706-2022

č. konania: 3706-2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 03.11.2022

dátum aktualizácie: 15.11.2022

Prílohy:

3706-2022_SpravneKonanie_3706-2022_Formulár o zverejnení SpK_ver11jan2022 rev. 00 z 15.11.2022 (3706-2022).pdf
3706-2022_L_8670_2022_320_oznámenie o začatí SpK.pdf
3706-2022_Žiadosť o SP_Rek. HS SO47.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022