Úradná tabuľa ÚJD SR

3700-2022

č. konania: 3700-2022

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 02.11.2022

dátum aktualizácie: 15.11.2022

Prílohy:

3700-2022_SpravneKonanie_3700-2022_Zverejnenie prerušenia SpK 3700-2022rev01.pdf
3700-2022_Podklady_VV_8637_2022.pdf
3700-2022_Podklady_VV_8657_2022.pdf
3700-2022_Anonymizovaná žiadosť SE_2022_036786_Mc.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022