Úradná tabuľa ÚJD SR

37-2021

č. konania: 37-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 04.01.2021

dátum ukončenia konania: 08.03.2021

dátum aktualizácie: 22.03.2022

Prílohy:

37-2021_SpravneKonanie_37-2021_Formulár spis 37-2021 - Ukončenie konania .pdf
37-2021_žiadosť SE_2020_063990_Ga_anonymizovane.pdf
37-2021_L_244_2021_320_KuJa.pdf
37-2021_Rozhodnutie_32_2021_R032_2021_KuJa_OnEo podpisane.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022