Úradná tabuľa ÚJD SR

3694-2021

č. konania: 3694-2021

č. rozhodnutia: 330/2021

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 20.07.2021

dátum ukončenia konania: 29.12.2021

dátum aktualizácie: 17.01.2022

Prílohy:

3694-2021_SpravneKonanie_3694-2021_Formulár SpK 3694-2021_rev. 06.pdf
3694-2021_Rozhodnutie_330_2021_R330_2021_StFr_SmIm.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022