Úradná tabuľa ÚJD SR

3691-2021

č. konania: 3691-2021

č. rozhodnutia: 324/2021

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 20.07.2021

dátum ukončenia konania: 29.12.2021

dátum aktualizácie: 03.01.2022

Prílohy:

3691-2021_SpravneKonanie_3691-2021_Formulár SpK 3691-2021_rev. 06.pdf
3691-2021_Rozhodnutie_324_2021_R324_2021_StFr_SmIm.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023