Úradná tabuľa ÚJD SR

3669-2023

č. konania: 3669-2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 25.10.2023

dátum aktualizácie: 02.11.2023

Prílohy:

3669-2023_SpravneKonanie_3669-2023_Formulár k SpK UJD SR č. 3669-2023 rev.00.pdf
3669-2023_Anonymizovaná žiadosť k spisu 3669-2023.pdf
3669-2023_L_8947_2023 Oznámenie o začatí konania.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023