Úradná tabuľa ÚJD SR

3668-2023

č. konania: 3668-2023

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 26.10.2023

dátum aktualizácie: 02.11.2023

Prílohy:

3668-2023_SpravneKonanie_3668-2023_Formulár k SpK UJD SR č. 3668-2023 rev.00.pdf
3668-2023_Anonymizovaná žiadosť k spisu 3668-2023.pdf
3668-2023_L_8945_2023 Oznámenie o začatí konania.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023