Úradná tabuľa ÚJD SR

3665-2023

č. konania: 3665-2023

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 26.10.2023

dátum aktualizácie: 30.10.2023

Prílohy:

3665-2023_SpravneKonanie_3665-2023_Formulár k SpK UJD SR č. 3665-2023 rev.00.pdf
3665-2023_L_8916_2023 Oznamenie o zacati konania.pdf
3665-2023_Anonymizovaná žiadosť k spisu 3665-2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023