Úradná tabuľa ÚJD SR

3663-2023

č. konania: 3663-2023

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 26.10.2023

dátum aktualizácie: 30.10.2023

Prílohy:

3663-2023_SpravneKonanie_3663-2023_Formulár k SpK UJD SR č. 3663-2023 rev.00.pdf
3663-2023_L_8912_2023 oznámenie o začatí konania.pdf
3663-2023_Anoanymizovaná žiadosť k spisu 3663-2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023