Úradná tabuľa ÚJD SR

3659-2023

č. konania: 3659-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 27.10.2023

dátum aktualizácie: 27.10.2023

Prílohy:

3659-2023_SpravneKonanie_3659-2023_Spk ÚJD SR 00 verzia.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023