Úradná tabuľa ÚJD SR

3656-2023

č. konania: 3656-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 26.10.2023

dátum aktualizácie: 27.11.2023

Prílohy:

3656-2023_SpravneKonanie_3656-2023_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 3656-2023 rev 01.pdf
3656-2023_Rozhodnutie_395_2023.pdf
3656-2023_8848_2023_upovedomenie o začatí SpK.pdf
3656-2023_SE_00082_013130_2023-anonymizovaná.pdf

Aktualizácia: 27.11.2023