Úradná tabuľa ÚJD SR

3652-2023

č. konania: 3652-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 26.10.2023

dátum aktualizácie: 29.11.2023

Prílohy:

3652-2023_SpravneKonanie_3652-2023_Formulár o zverejnení SpK 3652 rev. 01.pdf
3652-2023_Rozhodnutie_394_2023.pdf
3652-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_013208_2023.pdf

Aktualizácia: 29.11.2023